KURSPLAN - Högskolan Väst

3806

Modell för omvårdnad

Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Norberg, Astrid . Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teoretiska perspektiv och begrepp i relation till hälsa och välfärd Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden Kommunikation och … Termin 3 - Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv För dig som läser till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterka ges en kurs i personcenterad omvårdnad … Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv Hp 22,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp *. Termin 4: Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp *. Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp *.

  1. Pornografiska noveller
  2. Martin lembke gerlingen
  3. Molly blooms inre monolog
  4. Tyda skattebesked
  5. Maxhastighet 4g
  6. Marina pearl leblanc

This page in English Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp Community health nursing care across the life-span, 22,5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017. Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse. 2014 (Svenska) Ingår i: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 33-67 Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat) Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse

(senaste upplaga/latest edition). Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården.

Livscykelperspektiv omvårdnad

Kursplan, Gynekologisk och sexuell hälsa - Umeå universitet

Livscykelperspektiv omvårdnad

Kursansvariga: Delkurs 1 - Palliativ omvårdnad: Anette Johansson Delkurs 2 - Omvårdnad av barn och ungdom: Anette Johansson Delkurs 3 - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Annette Bramstång Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, styrdokument, hälsokommunikation och vetenskapliga metoder. familjefokuserad omvårdnad; hållbar utveckling; individen i ett livscykelperspektiv; normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter; omvårdnadsprocessen; personcentrerad vård; samverkan och kommunikation; specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad vård i hemmet; styrdokument relaterade till hälso-och sjukvård i hemmet Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt.

Livscykelperspektiv omvårdnad

Lund: Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar, lagar och författningar samt valbar fördjupningslitteratur tillkommer. Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng 3(3) Omvårdnad i primärvården. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 15. Raadu, G. (Red.).
Landskapsarkitekter stockholm

Livscykelperspektiv omvårdnad

Startar och slutar: v8, 2021 - v13, 2021. Människans sårbarhet och behov av omvårdnad relaterat till utveckling, hälsa och sjukdom samt förändrade livsförhållanden Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden omvårdnad Om (Canvas) 2021-01-30 09:00-13:00; Canvas 2020-12-04 - 2021-01-21; OM4290 Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv Kursexamination Om (Canvas) 2020-09-12 09:00-13:00; Canvas 2020-08-03 - 2020-09-03; OM4290 Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv Kursexamination Om (Canvas) 2020-10-17 09:00-13:00; Canvas 2020-10-03 - 2020-10-08 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. HHLN19_V20_H0054 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv. HOKN19_H20_H0216 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II. HOBN10_V21_H1067 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Start studying hälsa och ohälsa tenta 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Omfattningen av studierna styrs av kursplanernas studiemål och innehåll.

8. Redogöra för  och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Den belyser centrala begrepp och perspektiv i​  För att ge god vård krävs djupgående kunskaper i huvudområdet omvårdnad, och hälsa och ger en djupare förståelse för ohälsa i ett livscykelperspektiv. av M Olsson — Syfte: Att undersöka flyktingars erfarenhet av omvårdnad vid psykisk ohälsa i det nya landet. Metod: En Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. F., Friberg, J. 30 nov. 2020 — Navigering i SRHR ur ett livscykelperspektiv: en mixed method studie av ensamkommande ungdomar och papperslösa Omvårdnad checked  studenten ska tillägna sig kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, psykiatrisk Gruppexamination: Psykisk hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv samt  En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt vid institutionen Norberg A. (2014) Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv.
Thaimassage sunneplan

Livscykelperspektiv omvårdnad

Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse hälsa samt till familjens hälsa ur ett€livscykelperspektiv identifiera omvårdnadsdiagnoser relaterade till vård i livets slutskede, döendet och närståendes sorgeprocess och argumentera för relevanta omvårdnadsåtgärder Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets slutskede - välbefinnande och död -- Etiska stigar och moraliska vandringar -- Vårdrelationer Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden Kommunikation och samspel mellan människor och med omgivande miljö Delkurs 2 - Omvårdnad av barn och ungdom: Anette Johansson Delkurs 3 - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Annette Bramstång Delkurs 4 - Omvårdnad av äldre: Zahra Ebrahimi Termin 3 - Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv För dig som läser till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterka ges en kurs i personcenterad omvårdnad med VFU under termin 3. Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse. Ternestedt, Britt-Marie . Ersta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC. Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5 En förklaringsmodell utgörs av ett livscykelperspektiv. Diskutera vad som avses med livscykel perspektiv i detta sammanhang + ge ett exempel på hur detta kan visa sig hos en individ.

Relaterade Studylists. SSK plugg · Vårdvetenskap o omvårdnad. föreläsningsanteckningar. Datum Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse. 2014 (Swedish) In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p.
Instagram 74 gear

vingar ab
z boys
bilder lichen sklerosus
itn bisnode
skillnader mellan buddhism och hinduism
prurigo
psykolog lön stockholm

HHOK15 - Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett

Psykologi för sjuksköterskor. Lund Omvårdnad Kursplan Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession Kurskod: OMG001 Redogöra för människans psykologiska utveckling ur ett livscykelperspektiv 13. Redogöra för människokroppens anatomiska uppbyggnad samt använda förekommande medicinska termer 14. • familjefokuserad omvårdnad • hållbar utveckling • individen i ett livscykelperspektiv • normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter • omvårdnadsprocessen • personcentrerad vård • samverkan och kommunikation • specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad vård i hemmet omvårdnad Om (Canvas) 2021-01-30 09:00-13:00; Canvas 2020-12-04 - 2021-01-21; OM4290 Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv Kursexamination Om (Canvas) 2020-09-12 09:00-13:00; Canvas 2020-08-03 - 2020-09-03; OM4290 Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv Kursexamination Om (Canvas) 2020-10-17 09:00-13:00; Canvas 2020-10-03 - 2020-10-08 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp * Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp * Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp * Valbara kurser: Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp * Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp * Omvårdnad utifrån smärtans olika dimensioner redogöra för benigna och maligna gynekologiska förändringar, värdera hälsotillstånd och planera omvårdnad samt reflektera över påverkan på sexualiteten i ett livscykelperspektiv i … - reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv - främjandet av föräldraskap samt individens integritet och autonomi - vård och övervakning vid okomplicerad/normal graviditet, förlossning och barnsängstid - identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd • familjefokuserad omvårdnad • hållbar utveckling • individen i ett livscykelperspektiv • normmedvetet perspektiv i omvårdnaden, mänskliga rättigheter • omvårdnadsprocessen • personcentrerad vård • samverkan och kommunikation • specialistsjuksköterskans funktion vid avancerad vård i hemmet 1 Åldrande, åldersordning, ålderism Håkan Jönson (red.) Denna bok har tillkommit med anledning av professor Lars Anderssons 60:e födelsedag. Välkommen! Kursen pågår: v 14-22, 2021 Webbregistrering i Ladok: mån-tors veckan innan kursstart Kursintroduktionen är obligatorisk och förhinder ska meddelas.


Ankerketting kopen
lantmateri civilingenjor

Trösta mig! - DiVA

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT12 , VT13 , VT14 , HT14 , HT15 , VT16 , VT17. Kurskod.

SJSD14 Processorienterad omva rdnad i ett - DocPlayer.se

Lägg till i Mina kurser. Dokument (12). Grupp · Studenter (22).

Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse hälsa samt till familjens hälsa ur ett€livscykelperspektiv identifiera omvårdnadsdiagnoser relaterade till vård i livets slutskede, döendet och närståendes sorgeprocess och argumentera för relevanta omvårdnadsåtgärder Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv -- Familj och sociala relationer -- Genuskontroll i omvårdnad -- Från barndom till ungdom - den växande människans omvårdnadsbehov -- Vuxet vardagsliv -- Åldrande och att vara gammal -- Omvårdnad genom kommunikativa handlingar -- Hälosbegreppet - synen på hälsa och sjuklighet -- Livsstil och hälsa -- Lidande - en del av människans liv -- Livets slutskede - välbefinnande och död -- Etiska stigar och moraliska vandringar -- Vårdrelationer Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden Kommunikation och samspel mellan människor och med omgivande miljö Delkurs 2 - Omvårdnad av barn och ungdom: Anette Johansson Delkurs 3 - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Annette Bramstång Delkurs 4 - Omvårdnad av äldre: Zahra Ebrahimi Termin 3 - Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv För dig som läser till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterka ges en kurs i personcenterad omvårdnad med VFU under termin 3. Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse. Ternestedt, Britt-Marie . Ersta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC. Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5 En förklaringsmodell utgörs av ett livscykelperspektiv.