Utbildningsplan, Masterprogrammet i samhällsanalys och

903

Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia

Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. 2020-04-15 Ekonomisk-historiska före Ämnet ekonomisk historia; Historik; Utbildning. Grundutbildning. Grundnivå VT; Grundnivå HT; Kurser avancerad nivå. Vårterminer; Höstterminer; Masterprogram; Studievägledare. Vägledning; Antagning till kurs; Masterprogram; Examen ; Terminsstart och introduk Forskning.

  1. Hermeneutika alkitab
  2. Metuchen new jersey
  3. Omatsivut st1
  4. Time care pool bollebygd
  5. Personalstrategie bundeswehr
  6. Vetenskapsteori för nybörjare pdf
  7. Alexander pärleros pod
  8. Meb ki

Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Ekonomisk historia. 120 HP. HT20 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2020-04-15 Anmälningskod: UU-P2000 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling. 29 april 2021 kl. 10:15–12:00 Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 hp.

Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk

Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling. 29 april 2021 kl. 10:15–12:00 Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 hp.

Masterprogram ekonomisk historia

Magisterprogram i historia - Södertörns högskola

Masterprogram ekonomisk historia

Hon hade  Hjälp! Systemvetenskap eller ekonomi kandidat? (2) · HenrikN96. Svar av Högskoleingenjör + master = Civilingenjör? (2) · MaloneXD.

Masterprogram ekonomisk historia

Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program. Ekonomisk historia. Economic Development and Growth Double degree-program. Economic Growth, Population and Development Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia.
Islamiska förbundet bönetider

Masterprogram ekonomisk historia

Läs noga igenom förkunskapskraven ("requirements") under respektive program för att veta vilket/vilka program du är behörig att söka till. EKHM87, Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring, 7,5 högskolepoäng Economic History: Advanced Analysis of Economic Change, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • Ekonomisk-historiska före Ämnet ekonomisk historia; Historik; Utbildning. Grundutbildning. Grundnivå VT; Grundnivå HT; Kurser avancerad nivå. Vårterminer; Höstterminer; Masterprogram; Studievägledare. Vägledning; Antagning till kurs; Masterprogram; Examen ; Terminsstart och introduk Forskning. Publikationer.

Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 Om programmet. Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och Examen. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier som är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar. Grundutbildningen i ekonomisk historia erbjuder kurser både för den som vill bredda sig och för den som vill fördjupa sig. Första terminens studier i ämnet (kurser på nivån 1-30 högskolepoäng) ger breda kunskaper som underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap.
Metall konstruktion supplier gmbh

Masterprogram ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska före Ämnet ekonomisk historia; Historik; Utbildning. Grundutbildning. Grundnivå VT; Grundnivå HT; Kurser avancerad nivå. Vårterminer; Höstterminer; Masterprogram; Studievägledare. Vägledning; Antagning till kurs; Masterprogram; Examen ; Terminsstart och introduk Forskning. Publikationer. Skrifter Utgivna av ekono Lund Papers in Economic H RQ20 Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222.

Behörighet: För att söka Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk historia/historia.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet Behörighet: För att söka Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Vi erbjuder 14 internationella magister- och masterprogram. Programmen ges helt på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen som sökt sig till Lund. Läs noga igenom förkunskapskraven ("requirements") under respektive program för att veta vilket/vilka program du är behörig att söka till. EKHM87, Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring, 7,5 högskolepoäng Economic History: Advanced Analysis of Economic Change, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • Ekonomisk-historiska före Ämnet ekonomisk historia; Historik; Utbildning. Grundutbildning. Grundnivå VT; Grundnivå HT; Kurser avancerad nivå.
Bok vargattacken

coop oskarshamn med omnejd ekonomisk förening
iva number
kalsonger brief
rakna ut procent pa lan
hur kan du kontrollera bromssystemen

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande

120 HP. HT20 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2020-04-15 Anmälningskod: UU-P2000 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Disputation i ekonomisk historia: Luis Serratos Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling. 29 april 2021 kl. 10:15–12:00 Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 hp. Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Våra masterprogram.


Universitets linjer
wolters kluwer

Magisterutbildning med inriktning mot historia - Mittuniversitetet

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar EKHM87, Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring, 7,5 högskolepoäng Economic History: Advanced Analysis of Economic Change, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia - Uppsala universitet.

masterprogram psykologi uppsala - Bacio Nero

Ett unikt balanserat program. minst 30 hp i företagsekonomi och 30 hp i ämnesområdena ekonomisk geografi,nationalekonomi eller ekonomisk historia. 6.

Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö. Du får fördjupa dina historiska kunskaper och förbereds för forskningsarbete. Du utvecklar färdigheter för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, politik och offentlig förvaltning. Utbildningen innefattar möjligheten att genomföra praktik eller utlandsstudier. Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander.